Izdelek:
Ni artiklov

Skupaj: 0,00 €


Pogoji poslovanja!

1. Splošne določbe

Pred uporabo spletnega portala dostavanadom.com in storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev uporabe, si preberite spodaj navedene Pogoje poslovanja. Spodaj navedeni pogoji in pravila veljajo za vsakogar, ki dostopa do spletnega portala dostavanadom.com. Kdor se poslužuje spletne strani, prevzame tako splošne poslovne kot tudi uporabniške pogoje, neodvisno od tega ali je uporabnik registriran ali neregistriran. Objavljeno vsebino uporablja vsak na lastno odgovornost. Z uporabo spletnega mesta dostavanadom.com vsak uporabnik izkaže, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Ob nestrinjanju z njimi, portala in storitev ne sme uporabljati.

Ti splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in določajo pogoje poslovanja, pravice in obveznosti med podjetjem DOSTAVA NA DOM, Obratovanje spletnih portalov, d.o.o., Gimnazijska cesta 15d, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju dostavanadom.com) in ponudniki, uporabniki, obiskovalci spletne strani in oglaševalci.

Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev si dostavanadom.com pridržuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi o tem prej obvestil ponudnike, oglaševalce in uporabnike. Priporočamo vam, da jih občasno preverite. Vse spremembe bodo objavljene na spletem mestu dostavanadom.com in začnejo veljati z dnem objave.

Ti splošni pogoji dopolnjujejo morebitne pogodbe sklenjene med ponudnikom in upraviteljem in so sestavni del pogodb, ki se nanje sklicujejo. V primeru razlik med navedenimi splošnimi pogoji in določili pogodbe, veljajo določila pogodbe.

2. Informacije za sodišča, oblasti, osebe javnih organov in tretje osebe

Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko spletna stran dostavanadom.com podatke in informacije, ki so spletni strani dostavanadom.com znani o uporabniku, posreduje sodišču, javnim organom, zlasti organom za telekomunikacije ter drugim. To velja v primeru, če sodišče, oblasti ali tretja oseba domnevajo, da nek uporabnik na spletni strani dostavanadom.com krši pravila, ki omenjeni spletni strani škodijo. Spletna stran dostavanadom.com je upravičena, da takšno dejanje prijavi pristojnim organom.

3. Namen poslovanja dostavanadom.com in odgovornosti

Prvotni poslovni namen dostavanadom.com je delovanje komunikacijske platforme za različne ponudnike, ki ponujajo dostavo hrane na dom (v nadaljnjem besedilu: ponudnike) in uporabnike. Z internetno naročilno platformo dostavanadom.com je omogočeno spletno naročanje jedi, pijač in podobnih izdelkov različnih ponudnikov vključenih v spletni sistem, za dostavo končnim odjemalcem, uporabnikom. Natančna vsebina in sestava storitev je spremenljiva. Spletno mesto dostavanadom.com si prizadeva za ažuriranje vsebine in sestave. Ponuja vam dostop do informacij o ponudnikih dostave hrane na dom na območju Slovenije in omogoča spletno oddajo naročil pri izbranih ponudnikih (v nadaljevanju: storitve). Dostavanadom.com sama po sebi ni dostavna služba, ampak ima in vodi spletno naročilno platformo, ki nastopa kot posrednik med končnimi kupci (uporabniki) in ponudniki dostave hrane na dom. Dostavanadom.com ne ponuja lastnih izdelkov preko naročilne platforme in nikoli ne postane pogodbenik glede na oddana naročila med ponudniki dostave hrane na dom in strankami - uporabniki. Postopki naročanja na spletnem mestu dostavanadom.com, potekajo prek elektronskega naročilnega sistema. Obveščanje ponudnika o naročilih uporabnikov poteka s strani dostavanadom.com, s posredovanjem naročil strank prek e-pošte, faksa ali kakšne druge povezave do ponudnikov storitev dostave. 

4. Pogodbe in splošna določila za odstop od pogodbe

Z registracijo na spletno stran dostavanadom.com je sklenjena pogodba med uporabnikom in dostavanadom.com glede sprejetja teh Pogojev poslovanja.

Ti splošni pogoji dopolnjujejo morebitne pogodbe, sklenjene med upraviteljem in ponudniki ter so sestavni del pogodb, ki se nanje sklicujejo. V primeru razlik med temi splošnimi pogoji in odločili pogodbe veljajo določila pogodbe.
Uporabnik lahko s spletno stranjo dostavanadom.com kadarkoli prekine pogodbo. V tem primeru mora poslati obrazec preko elektronske pošte. Ob uporabnikovi prekinitvi pogodbe, lahko spletna stran dostavanadom.com odpove in izbriše uporabniški račun.

5. Uporabniki spletnega portala in odgovornosti

Za omogočeno oddajo spletnega naročila na spletnem portalu dostavanadom.com, se lahko obiskovalec registrira. Z registracijo na spletnem mestu obiskovalec postane uporabnik, pridobi pravico do nakupa - oddaje naročila in avtomatsko sprejme te pogoje ter soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način, ki je opisan v Politiki zasebnosti. Omogočena je tudi hitra oddaja naročila, kjer prijava in registriacija v sistem nista potrebna.

Vsak uporabnik ob registraciji na elektronski naslov, ki ga navede, prejme obvestilo s povezavo za aktivacijo registracije. Uporabnik lahko prične z nakupovanjem s potrditvijo registracije preko povezave, ki jo prejme na svoj elektronski naslov. Z registracijo potrjujete, da ste posredovali resnične, točne in popolne osebne podatke. Ob registraciji prejmete dostavanadom.com račun, ki je sestavljen iz imena uporabnika in gesla in vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani. Odgovorni ste za zaupno vodenje tega gesla pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb in sprejemate posledice, ki lahko nastanejo, če izberete geslo, ki ga lahko drug uporabnik enostavno ugane ali se ne odjavite iz sistema na računalniku, do katerega imajo dostop tudi drugi. Svetujemo vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik je odgovoren za vse uporabe iz njegovega računa. Morebitne kršitve ali zlorabe identitete se prijavi pristojnim organom.

6. Oddano naročilo, izpolnitev in odpoved naročil

Oddano naročilo je potrditev, da naročujete dostavo izdelkov in ste jih dolžni plačati v celoti tistemu dostavljavcu, pri katerem ste na podlagi spletne platforme dostavanadom.com, naročilo oddali. Sprememba naročila ali roka dobave se lahko izvede najkasneje 3 minute po oddaji naročila, tako, da po telefonu pokličete ponudnika pri katerem ste naročilo oddali. Kontaktno telefonsko številko najdete v potrditvenem e-poštnem sporočilu. 
Ponudnik je dolžan v roku, ki ga naročniku potrdi, hrano tudi dostaviti. V izrednih primerih, ko zaradi kakšnih okoliščin naročila ni mogoče dostaviti v določenem času, je ponudnik dolžan o tem naročnika tudi obvestiti.    
Izpolnitev naročila na podlagi oddanega naročila je vedno stvar ponudnika dostave hrane na dom in uporabnika portala, enako velja za postopek plačila. Dostavanadom.com nastopa zgolj kot posrednik informacij.

7. Cene in načini plačila

Uporaba storitev platforme dostavandom.com je za uporabnike brezplačna. Naročeno blago plačate neposredno dostavljavcu ob dostavi z gotovino oziroma z v naprej dogovorjenim drugim načinom plačila. Vse cene na spletnem portalu so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni to drugače zapisano. Cene so takšne kot kotirajo na tej spletni strani, le v nekaterih primerih lahko izključujejo stroške dostave oziroma embalaže. V tem primeru bo s strani ponudnika manjkajoči znesek dodan skupni ceni. Informacije o ceni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ta spletni portal vsebuje veliko število menijev in izdelkov, zato je vedno mogoče, da imajo nekateri navedeno napačno ceno ali naziv. Trudimo se, da je napak čim manj, toda ne zagotavljamo pravilnosti in nismo obvezani do nikakršnega nadomestila v zvezi z nepravilno ceno oziroma drugimi nepravilnostmi.

8. Dostopnost

Uporabniku je znano, da je delovanje storitev, ki jih ponuja dostavanadom.com odvisno od pravilnega delovanja prepredenih mrež telkomunikacijskih in internetnih storitev, ki delujejo neodvisno od dostavanadom.com. Prav tako je dostopnost ponujenih produktov/izdelkov na spletni trani dostavanadom.com odvisna od ponudnikov in se lahko spreminja. Spletno mesto dostavanadom.com si prizadeva ohranjati dostopnost do storitev in izdelkov na visokem nivoju.

9. Prepovedi

Spletna stran dostavanadom.com je upravičena do tega, da uporabniku zapre račun in mu izbriše posredovane oziroma shranjene vsebine, če je uporabnik posredoval ali shranjeval prepovedane vsebine.

10. Kršitve

Spletna stran dostavanadom.com ima pravico uporabniku onemogočiti uporabo spletnih storitev z izklopom uporabniškega računa in mu zbrisati vse posredovane oziroma shranjene vsebine/podatke, če je uporabnik shranil oziroma posredoval prepovedane vsebine, če uporabnik ob registraciji ni izpolnil svojih obveznosti, oziroma če dostavanadom.com z utemeljenim razlogom to sumi ali pa če uporabnik s svojo identiteto zavaja dostavanadom.com.

11. Ponudniki dostave hrane na dom (ponudnik)

Ponudnik storitev na portalu dostavanadom.com potrjuje in jamči, da je registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere ponuja blago oziroma storitve preko oziroma na portalu ali oglašuje na tem spletnem mestu. Ponudnik tudi potrjuje in jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja, v primeru, da so za opravljanje dejavnosti taka dovoljenja in soglasja potrebna.

Ponudnik je dolžan upravitelju za objavo na portalu posredovati resnične in natančne podatke, ter posredovane podatke tudi redno ažurirati. Ponudnik se zaveda in potrjuje, da lahko v primeru namerne zlorabe in zavajanja pri ponudbi odgovarja za nastalo škodo.
Ponudnik je dolžan naročeno blago uporabniku dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini na dom ali drug naslov in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Za dostavo na dom se ne šteje puščanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja ali dogovorjenega naslova.

Ponudnik potrjuje in jamči, da ima oseba, ki v njegovem imenu, v razmerju do portala oziroma upravitelja, nastopa kot kontaktna oseba in, ki od upravitelja prejme uporabniško ime in geslo za posredovanje podatkov upravitelju, vsa potrebna pooblastila za tako nastopanje. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru spremembe kontaktne osebe o spremembi nemudoma obvestil upravitelja in bo poskrbel za to, da bo tudi nova kontaktna oseba izpolnjevala pogoje iz te točke.
Ponudnik se obvezuje, da je sam odgovoren za svoje geslo in sprejema tudi posledice, ki lahko nastanejo, če izbere geslo, ki ga drug uporabnik enostavno lahko ugane ali se ne odjavi iz sistema, če uporablja računalnik, do katerega imajo dostop tudi drugi. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva, uporablja pa ju lahko na različnih računalnikih.

12. Objava podatkov

Ponudnik soglaša in dovoljuje, da dostavanadom.com na portalu javno objavi vse posredovane podatke in vzpostavi način, ki omogoča, da tretje osebe oddajo naročilo. Ponudnik soglaša in dovoljuje, da so posredovani podatki in druga dejstva, ki se nanašajo na ponudnika (ponudba, kvaliteta storitev in podobno), na voljo uporabnikom za komentarje, pohvale, kritike, pripombe in ocene. Seznanjen je in sprejema dejstvo, da obstaja možnost, da je objavljeni komentar v nasprotju z interesom ponudnika ter soglaša in priznava, da v takšnem primeru od upravitelja ne bo terjal ukrepanja, razen v primeru dokazljivega protipravnega ali kaznivega dejanja. V tem primeru bi upravitelj ponudniku posredoval tudi obrazloženo mnenje o protipravnem ali kaznivem dejanju ter mu posredoval vse dokaze, s katerimi razpolaga.

Čeprav se upravitelj trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Objavljene informacije o izdelkih na tej spletni strani ne zagotavljajo njihovo dostopnost.

13. Mnenja in komentarji

Dostavanadom.com omogoča registriranim uporabnikom, da na spletni strani napišejo svoje mnenje, ne odgovarja pa za njihovo vsebino. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in upravitelju dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu upravitelja, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na upravitelja.

14. Prepovedane vsebine

Brez izjeme je na spletnem portalu dostavanadom.com prepovedano uporabljati ponujene storitve, za oddajanje ali shranjevanje nezakonitih vsebin. Prepovedane storitve so tiste, ki kršijo zakonite prepovedi, vsekakor so to tiste, ki imajo pornografsko, nacistično, žaljivo, rasistično, sovražno do tujcev, poniževalno, še posebej spolno poniževalno, blasfemično (bogokletno), diskriminacijsko, diskreditirajočo, politično ekstremno ali moralno nizkotno vsebino. Prepovedano je tudi uporabljati zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave, zlasti za pošiljanje nenaročenih sporočil v skladu z zakonom o telekomunikacijah ali za pošiljanje večjega števila sporočil, v smislu nezaželene pošte ali bombardiranja s sporočili.

15. Izključitev odgovornosti upravitelja

Ponudnik storitev na naročilni platformi ne preverja sprejemljivosti, zakonitosti in celovitosti predstavljenih vsebin, izdelkov in storitev in se ne zavezuje, da bo spletna stran vedno posodobljena. Dostavanadom.com ne odgovarja, če pride na spletni strani do napake v podatkih ali če ti podatki niso posodobljeni. Lastnosti artiklov, rok dobave ali cene se lahko spremenijo tako hitro, da upravitelj na spletnih straneh ne uspe popraviti podatkov. Dostavanadom.com opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost.

Dostavanadom.com ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku, uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi neresničnih, napačnih, zavajajočih ali neažurnih podatkov ponudnika. Po najboljših močeh se trudimo zagotoviti najbolj točne podatke, vendar uporabnike spletnega portala opozarjamo, da je vsebina na spletnem portalu informativnega značaja, zato ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihovo točnost. Dostavanadom.com si pridržuje pravico do pravopisnih, redakcijskih in drugih popravkov podatkov, ki mu jih posreduje uporabnik, vključno z grafičnim materialom ter do njihove uskladitve s tehničnimi karakteristikami portala.

Dostavanadom.com ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale ponudniku zaradi delovanja tretjih oseb. Uporabniki, ki na portalu objavljajo komentarje, kritike, pripombe in ocene, delujejo neodvisno od upravitelja, za kar upravitelj ne prevzema kakršnekoli obveznost ukrepanja zoper dejanja uporabnikov portala. Rubrike, kjer lahko uporabniki vpišejo vsebine, so odgovornost uporabnikov, ki te informacije podajo.

Dostavanadom.com ne zagotavlja stalne razpoložljivosti naročilne platforme oz. neprekinjenega delovanja brez napak. Za izgubo naročil ali podatkov, ne glede na to, kateremu področju pripada, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Upravitelj ne prevzema nobene garancije za delovanje portala ali za časovno obdobje, v katerem bodo podatki, ki se nanašajo na ponudnika, objavljeni na portalu. Pri tehničnih motnjah se bo ponudnik storitev potrudil, da delovanje kar najhitreje ponovno vzpostavi.

Uporaba storitev portala in posredovanje podatkov upravitelju sta prostovoljna. Upravitelj ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku nastale zaradi objave podatkov, ki se nanašajo na ponudnika, na portalu ali v drugih sredstvih objavljanja in komuniciranja.

16. Avtorsko pravo

Uporabnik dopušča spletni strani dostavanadom.com uporabo njegovih prenesenih oz. shranjenih vsebin v okviru delovanja spletne strani. Vsi podatki ter ostala gradiva, ki so objavljeni na portalu dostavanadom.com, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in jih uporabnik lahko uporablja zgolj v lastne namene. Podatke ni dovoljeno posredovati naprej brez soglasja avtorjev oziroma lastnikov spletnega portala dostavanadom.com

17. Obveznosti in odgovornosti oglaševalcev

Kdor oglašuje na tem spletnem mestu, potrjuje in jamči, da je registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere ponuja blago oziroma storitve preko ali na portalu.

Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče. Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa so lahko v jeziku narodne skupnosti. Posamezne besede ali krajše besedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov, se lahko uporabljajo, če predstavljajo sestavni del celostne podobe.

Dostavanadom.com ni pooblaščena za povezovanje med računalnikom uporabnika in strežnikom spletne strani dostavanadom.com in zato ne krije nobenih stroškov. Prav tako dostavanadom.com ne jamči za prenos podatkov na tej povezavi.

18. Garancija in jamstvo

Dostavanadom.com je le posrednik med ponudnikom in uporabnikom. Dostavanadom.com ne jamči za kakovost, količino in druge aspekte dostavljenega blaga/izdelkov. Kljub temu bo v primeru upravičene pritožbe uporabnika nad ponudnikom blaga dostavanadom.com poskusila delovati v korist uporabnika.

Dostavanadom.com nima vpliva na to, kako ponudniki upravljajo z naročili uporabnikov. Uporabnik se obveže, da zoper dostavanadom.com ne bo uveljavljal zahtevkov zaradi nedostavljenega ali pomankljivo dostavljenega blaga/naročila.

Dostavanadom.com ni uporabnikom nikoli dolžna odškodnine, ki se uporabniku zgodi zaradi lažje nepazljivosti ali nepazljive povzročitve škode na dostavanadom.com.

19. Politika zasebnosti

Dostavanadom.com spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje k varovanju osebnih podatkov vseh obiskovalcev spletnega portala dostavanadom.com. Pridobljene podatke bomo, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabili v druge namene. Dostavanadom.com se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani.
Da bi preprečili kakršno koli zlorabo pridobljenih podatkov, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Internet je navkljub varnostnim ukrepom nepredvidljiv medij, zato dostavanadom.com ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov.

V spletno informacijskem sistemu dostavanadom.com obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje. Za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Podatki, ki jih zbiramo in njihova uporaba
Pri postopku registracije uporabnikov spletnega mesta dostavanadom.com potrebujemo nekatere vaše osebne podatke: E-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kontakt ter ostale podatke, vnesene v obrazce na spletnem naslovu dostavanadom.com. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu ter administraciji storitev. Dostavanadom.com ne odgovarja za točnost podatkov vnesenih s strani uporabnikov.

Pridobljene podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le z vašim privoljenjem oziroma v primeru, da je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Z registracijo na spletnem mestu soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti. Ob izbiri gesla, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani ste odgovorni za zaupno vodenje tega gesla. Svetujemo Vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva od ponudnika storitev, da njegove osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov ponudnika. V kolikor bi želeli, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta dostavanadom.com, nam to prosimo sporočite na info@dostavanadom.com.

Piškotki
Med brskanjem po spletni strani dostavanadom.com, se piškotki (datoteke z informacijami) nalagajo na vaš trdi disk. Piškoti so majhni deli podatkov, ki jih vaš spletni brskalnik preko strežnika shrani na trdi disk vašega računalnika, z namenom sledljivosti. Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani in sami po sebi ne vsebujejo nobenih osebnih identifikacijskih informacij. Vključujejo varno identifikacijsko kodo, ki jo uporabljamo, da Vaše osebne podatke povežemo z Vami, kadarkoli se ponovno vrnete na naše spletno mesto. Piškotki Vam omogočajo lažjo prijavo in uporabo spletnih strani med prihodnjimi obiski. Če je Vaš brskalnik nastavljen tako, da ne sprejema piškotkov, nekaterih funkcij ali storitev na naši spletni strani ne boste mogli uporabljati. Prosimo upoštevajte, da lahko naši oglaševalci uporabljajo piškotke nad katerimi nimamo nadzora in za njih ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Za več informacij o piškotkih si lahko ogledate www.microsoft.com/info/cookies.htm. Ta stran vsebuje navodila o tem kako sprejeti, zavrniti ali odstraniti piškotke.

Spremembe naše politike zasebnosti
Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev, se lahko ta politika zasebnosti spremeni, zato Vas prosimo, da jo občasno preverite. Vse spremembe naše politike zasebnosti, bodo objavljene na spletni strani in stopijo v veljavo z dnem objave.

Kontakt
V primeru vprašanj, pripomb ali zahtev v zvezi z našo uporabo Vaših podatkov, smo za Vas dosegljivi preko spletnega obrazca, na e-poštnem naslovu info@dostavanadom.com ali telefonski številki 040 752 690.

20. Pravni poduk

Z oddajo naročila smatramo, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala dostavanadom.com in jih v celoti sprejema. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih splošnih Pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Trbovljah.

21. Pritožbe in spori

Dostavanadom.com spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@dostavanadom.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno (veljavnost od 01.09.2010).


Uporaba piškotkov
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.

V redu